Reference

Dugogodišnjim radom stekli smo veliku listu zadovoljnih klijenata i korisnika naših usluga. Nabrojili smo samo jedan dio pravnih i fizičkih osoba te jedinice lokalne uprave (gradove i općine) te različite institucije (škole,domove za starije i nemoćne, urede državne uprave) sa naše liste te se ispričavamo svim fizičkim i pravnim osobama koje smo izostavili sa popisa, a posebno našim "malim" korisnicima. 

Zahvaljujemo svim dosadašnjim i budućim korisnicima naših usluga što su nam iskazali povjerenje i vjerovali u naše znanje i stručnost koje ćemo maksimalno opravdati i u budućnosti.

JEDINICE LOKALNE UPRAVE
 • Općina Ljubešćica
 • Općina Konjšćina
 • Općina Maruševec
 • Grad VaraždinskeToplice
 • Grad Novi Marof

INSTITUCIJE I DRŽAVNA UPRAVA
 • OŠ Varaždinske Toplice
 • OŠ Svibovec
 • OŠ Ljubešćica
 • OŠ Ludbreg
 • Državni inspektorat Varaždin
 • Ured državne uprave Varaždin
 • Općinski sud Varaždin
 • Dom Sv. Ane Babinec
 • Dom za starije i nemoćne Jalžabet
 • Dom za starije i nemoćne Varaždin
 • Dom za starije i nemoćne Kotoriba
 • Dom za starije i nemoćne Sveti Ivan Zelina
 • Obiteljski dom za starije i nemoćne "Sanja Liber" Sračinec
 • Dječji vrtić "Zeko" Ljubešćica
 • Dječji vrtić "Zeko" Varaždin

UGOSTITELJSKI OBJEKTI
 • Hotel Istra Varaždin
 • Hotel Varaždin Selce
 • Hotel Slaven Selce
 • Hotel La Gus Varaždinbreg

PRAVNE I FIZIČKE OSOBE
 • Zlatno Zrno d.o.o., Trnovec Bartolovečki
 • Pekara "Edi" d.o.o., Varaždin
 • Pekara "Katarina" Sračinec
 • Pekara "Banfica", Varaždin
 • Soing d.o.o., Varaždin
 • Knauf Insulation d.o.o., Novi Marof
 • PZC d.d. Varaždin
 • IM COMP d.o.o., Čakovec
 • Marlex d.o.o., Varaždin
 • Magnavilla d.o.o., Zagreb
 • GOG Gradnja d.o.o., Zagreb
 • Strabag PFS d.o.o., Zagreb
 • Ozone plus d.o.o., Zagreb
 • Bubamara d.o.o., Krapina
 • Leder & Schuh d.o.o., Zagreb
 • Društveni seoski domovi
 • Max Bögl - Tehnobeton
 • MIV d.d. Varaždin